Selman Gülce (İstanbul Çocuk Sağlığı Hastalıkları) Doktoru Randevu Muayene

Okuyucularımızın doğru verilere zahmet çekmeden göz atabilmesi ve okuyabilmesi için uzun süren çalışmalar hayata geçirdik. Selman Gülce (İstanbul Çocuk Sağlığı Hastalıkları) Doktoru Randevu Muayene yazısını okurken bilgi verilen uyarıları incelemeyi atlamayın. Daha sonra aradığınızda pratik olarak makalelerimize gelebilmek için web sitemizi favorilerinize ekleyin.


Hekim Belirlerken Özen Gösterilecek Noktalar

Selman Gülce (İstanbul Çocuk Sağlığı Hastalıkları) Doktoru Randevu Muayene-41

Hekiminize güvenle yaklaşmak: Hekime güvenmek, kendisinin denetiminde huzurlu hissedebilmeniz ve hekime yürekten güvenmeniz gerçekten önemlidir. Hekiminizin sağlık sorununuzla ilgili alacağı hükümler yaşam kalitenize direkt olarak tesir edecektir. Olur da ona güven duymazsanız, doktorunuzun size önerilerine uyum göstermekte problem yaşarsınız. Seçkin bir yardım almak konusuyla ilgili ilk koşul doktora güvenmenizdir.

Doktorun alanındaki yeterliliği: Hekiminizin uzmanlık tecrübesini sorgularken bir takım noktalara özen göstermek fayda sağlar. Sağlık alanında son derece hızlı gelişmeler meydana gelir. Aynı zamanda türlü branşlar kendi içinde alt kollara ayrılırlar. O nedenle hekiminizin sizi muayene edip diğer bir hekime göndermesi, hekiminizin deneyimsiz olduğu anlamına gelmez. Belirtilen vaziyet takım çalışmasına katkıda bulunan kliniklerde sık sık yaşanmakta olup hekimin deneyimsizliği değil sizin iyileşmenize verdiği ehemmiyeti belirtir.

Doktorun yaklaşımı: hekim soru sormaya önem veriyor mu, sorularınızı özenle not ediyor mu? Muayene ederken yeterince ilgili mi? Soru sormaya ön ayak oluyor mu? Rahatsızlığınız ile alakalı size kapsamlı bilgi veriyor mu? Seçenekleri açıklıyor mu? Sayılanlar oldukça mühimdir. Sağlığınız ile ilgili fikir edinmek, sebebini öğrenmek, tedavi yollarını öğrenmek en tabi hakkınızdır. Eğer doktorla böyle bir diyaloğu oluşturabiliyorsanız, doktorunuzu iyi seçtiniz demektir.

Hekime Ulaşabilmek: Çağımızda telekomünikasyon son derece önemli. Bilhassa hamile kadınlar beklenmedik bir durumda hemen doktoruyla iletişime geçmek zorunda kalacaktır. Acil durumlarda hekiminize mesaj gibi iletişim araçlarıyla erişebilmelisiniz. Bir takım önemsiz şikayetler doktora gitmeden çözülebilir.

Karşılıklı Diyalog: Doktorunuzun anlaşılır dilden anlatması son derece önemlidir. Bilgi verirken tamamen anlamayacağınız terimler söylemesi sizi çıkmaza sokacaktır. O nedenle doktorunuzla konuşurken, anlattıklarını anlamanız son derece önemlidir.

Hekimlerin uzmanlık alanları

Doktor Randevu Muayene-06

Algoloji (Ağrı Kliniği) : Ağrı iki grupta ele alınmaktadır. Birincisi; çeşitli rahatsızlıkların uyarıcısı olan akut ağrıdır. Akut ağrı hastalık belirtisidir. Pek çok kez vücutta bulunan doku hasarının belirtisidir. Akut ağrı vücudumuzun uyarı mekanizmasının önemli bir bileşenidir.

Psikoloji: Psikoloji Bölümü “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” – “Yetişkin Psikolojisi” alanlarında bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde psikolojik destek sağlamaktadır.

Ortopedi : Ortopedi ve Travmatoloji birimi, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı : Bu birimde özellikle kısırlık takibinde, metabolizmanın hareketinde ciddi role sahip tiroid hormonlarının incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp rahatsızlıklarının değerlendirilmesinde yer alan testler çalışılmaktadır. Burada kanser ile ilgili bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülür.

Beyin Cerrahisi / Nöroşiruji : Beyin Cerrahisi tıpta çok süratle gelişen bölümlerden biridir.

Kalp Hastalıkları : Merkez, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet verir.

Acil Servis : Mesai saatlerinde hastanede tüm branşlar ile desteklenen Acil Servis, gece saatlerinde de hastanede kendi birimlerinde nöbet tutan anestezi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, jinekoloji, çocuk hastalıkları ve radyoloji vb. profesyonelleri ile desteklenmektedir. Öteki servislerde ise nöbet tutan hekimler acil servise çağrıldıkları zaman mümkün olduğunca kısa bir süre içinde acil konsültasyona cevap vermektedir. Tıbbi ekipmanlar bulunan olan acil servis içerisinde, yatak başı monitörleri yerleştirilmiş müşahede odası vardır. Hastaların ilk tedavileri burada yapılır. Bunun dışında bir küçük müdahale odası bulunmaktadır.

Ağız ve Diş Hastalıkları : Pedodonti tedavisi, uzmanlık gerektiren ayrı bir daldır. Çocuğun gelişim sürecinde çene gelişimi, Ortodonti uzmanı tarafından izlenmelidir. Büyüme sürecindeki çocukların düzgün bir ağız yapısına sahip olmalarına imkan verecek tedbirler alınmalıdır.

Hekim Hangi Özellikleri taşımalıdır?

En-iyi-hekim-doktor-63

Hekim pozitif olmalıdır: Hastalıklar hastaları rahatsız eden durumlardır. Moral hastalıkların tedavisinde oldukça mühim bir faktördür. Sağlık sorunu yüzünden huzursuz bulunan kimseye doktor güler yüzüyle güven aşılamalı, hastalığı en kısa zamanda atlatacağına dair telkinde bulunmalıdır. Samimi davranmalı ve kişinin içinde bulunduğu ruh halini tahmin ederek anlayışlı davranmalıdır.

Doktor dürüst olmalıdır: Doktor hastalarına karşı her konuda açık olmalı, onlardan gerçekleri hiçbir koşulda gizlememelidir. Ameliyat dışı yöntemlerle iyileşme şansı bulunan hasta ameliyat edilmemeli, operasyon mutlak gerekliyse tercih edilmelidir. Doktor tedavideki her adımı kazanç beklemeden gerçekleştirmelidir. Uygulanacak tetkikler ve ameliyat sırasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden maddi fayda beklememelidir.

Doktor yardımsever olmalıdır: Doktor, mesleği gereği yaptığı operasyon ve muayenelerden kazanç sağlamalıdır. Bu para asla astronomik düzeylere ulaşmamalı, parasal açıdan zayıf olan hastalara imkanla el verdiğince yardım edilmeli, gereksiz tedavilerden uzak durmalıdır. Gerekli tetkik ve operasyonlar için sağlık kuruluşlarından hesaplı fiyat tariflereri sağlanmalıdır.